Reklama

Reklama

Najsledovanejšie žánre / typy / pôvody

  • Dráma
  • Krátkometrážny
  • Dokumentárny
  • Komédia
  • Animovaný

Posledné recenzie (138)

plagát

Le Monde vivant (2003) 

Někdy necháte filmovou záležitost převalovat pár dní v hlavě a ona buď strne a projeví se proleženinami, anebo rozvlní záhyby a zesvůdní. Dostavit se může i efekt, jejž Exupéry postihl zhruba takto: Tak dlouho ses mordoval opravou zámku na spadnutí, až ses ho naučil milovat. // Živý svět kráčí pěšinou rytířských eposů, nazut do lehkých postmoderních bot, s mírným puncem bressonovské ševcovské dílny. Ubírá se uvážlivě, spanile, sem tam se třpytne cvočkem humoru. Čtyři hlavní postavy spějí odvěkým dramatem – přes skolení zla - ke skloubení láskou. Ústřední roli, totiž dvojroli, tu však hraje slovo. Jak metafyzické, sebevyslovující, tak to artikulované lidskými ústy. // Chápu, že Green okleštil výraz postav proto, aby zvýraznil gró, o které mu jde, aby bylo patrnější, jak bytostně, byť polovědomě se postavy opírají o Nevyslovitelné a s jakou péčí dbají na to, co samy vyslovují, až dojemné, když sobě tváří v tvář, vnímavé, soustředěné na střed řečeného, svědomitě formulují ve jménu prvotního smyslu informatio, a ještě dojemnější, když přes všechno ušlechtilé snažení vidí vlastní slova usvědčovat se z nedostatečnosti, zvlášť ve věcech subtilních, niterných. Tím jsou mi nejsympatičtější. Vědomy si faktu, že mezi vyjádřením a vyjadřovaným, označením a označovaným (pes je ve filmu zván lvem) se chvěje jen laškovně čerchovaná spojnice, přesto setrvávají v přesvědčení, že dát (vydat ze sebe) slovo je odpovědný tvůrčí akt.  // A samozřejmě i tuhle glosu a skutečný obsah filmu pojí hódně laškovně čerchovaná nit.

plagát

Divná kočička (2013) 

Film můžeš přijímat pod obojí vnímatelskou způsobou současně; i když jinak než ruku v ruce to tady ani nepůjde. Chvíli jako by ses ocitl v laboratoři, vědátorskýma empirickýma očima se fascinovaně paseš na uzavřené fyzikální soustavě, na tom, jak v ní různě nakonfigurované částice mění souřadnice, jak ne/koordinovaně interagují, na jakých frekvencích zvučí, hned zase sedíš uvnitř filmu jak neviditelný host a tiše nassáváš molekuly důvěrného, přívětivě (až úsměvně) proměnlivého dění domova, a přece přes všechnu tekutou pospolitost, semknutost cvrčícího organismu vycítíš, že některé jeho artérie vedou za byt, za dům, že je nevyhnutelně zabydlen i zadumáním. // Povědomý dojem. Nezaplaším si ho zvažováním, jak film hodnotit.

plagát

The Passage (2011) 

Nesilácký debut, tak, mimochodem, vstoupí i vyjde přímo předním vchodem. Žádný postranní trakt, žádná skrýš, tajná cimra. // Každá opravdová road je výpadovka. Ti tři – vnímám režisérovy nápovědi – se vzdalují výpadům světa, který se před nimi holedbal bytelností, a pak, když ulpěli na lepu verbálních jistot, přistrčil jim ztrouchnivělé trámy a přerezlé hřebíky a místo pevné půdy jim pronajal tekuté písky; navlékl se do kostýmu Významu, aby skryl, jak dalece je pod ním marnivý, marný, mařící, jen aby z nich vymámil důvěřivost, aby mu prodali nebo v jeho prospěch nechali atrofovat svou vnitřní jedinečnost a kompetentnost, aby směnili směr vlastního smyslu za obecné beznadějné scestí. To všechno už se jim zmenšuje ve zpětném zrcátku. Už ujíždějí účasti v tatrmanské hře, svým reakcím v ní a na ni, svému uvolení nechat se zauzlovat a znuznět, své spoluvině. Unikají, aniž chtěli a aniž tuší, že spolu, každý jiný, dokážou, byť na okamžik a pro Anu v nejzazší chvíli, vytvořit siločáry nefalšovaného života. Intuitivně, samozřejmě, nutně nezávisle na světě hodnotových atrap. // Mentální přechodový rituál.

Posledné hodnotenia (2 664)

Le Pont des Arts (2004)

29.04.2022

Deštné pralesy - tajemství života (2008) (TV film)

29.04.2022

Le Monde vivant (2003)

29.04.2022

Inca Light (1972)

21.04.2022

Divná kočička (2013)

21.04.2022

Yatrik (1966)

19.04.2022

The Passage (2011)

19.04.2022

Moons Pool (1973)

19.04.2022

Okupace (2021)

13.04.2022

Reklama

Posledný denníček (17)

Festival Scope

Zdá se mi, že se málo ví o existenci FESTIVAL SCOPE, kde se tu a tam objevují ochutnávky z filmových festivalů (aktuálně kraťasy z Benátek), které lze po registraci zdarma nakoukat.

Reklama

Reklama