Reklama

Reklama

Cookies

ZÁSADY COOKIES

Zásady cookies popisujú, ako pomocou súborov cookies spoločnosť POMO Media Group s.r.o., so sídlom na adrese Londýnská 730/59, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 276 13 658, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 118957 („ČSFD“) získava a spracováva informácie o návštevníkoch webových stránok https://www.csfd.sk/ („webové stránky“).

ČO SÚ COOKIES?

Pojmom cookies sa myslia súbory cookies a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu automaticky zhromažďovať osobné údaje pri návšteve webových stránok.

Cookies sú obsahovo malé soubory vo Vašom internetovom prehliadači alebo mobilnej aplikácii, ktoré slúžia k ukladaniu a prijímaniu identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na webové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

ÚČEL COOKIES

Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich webových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia.

Súbory cookies najmä:

  • slúžia k efektívnej navigácii na webovej stránke, k personalizácii, ukladaniu predvolieb a všeobecne k vylepšeniu používateľského prostredia webovej stránky.
  • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil webové stránky, alebo či je novým návštevníkom.

DRUHY COOKIES

Cookies je možné deliť na základe niekoľkých kritérií. Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva je možné rozdeliť cookies na dve kategórie:

  • Cookie prvej strany (first party cookie) vytvárajú priamo webové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia k zaisteniu základnej funkčnosti webovej stránky.
  • Cookie tretích strán (third party cookie) sú vytvárané ostatnými webmi. Tieto weby na navštívenej webovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.

Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:

  • Relačné cookies (session cookies) sú dočasné. Ukladajú sa do Vášho zariadenia len do doby, kým ukončíte prácu s internetovým prehliadačom a po jeho zatvorení sa vymažú. Tieto cookies sú pre riadnou funkčnosť webových stránok či pridružených aplikácií nevyhnutné.
  • Permanentné cookies (persistent cookies) môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú vo Vašom prehliadači dlhší čas alebo kým ich ručne neodstránite. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve webových stránok.

Podľa účelu použitia na webových stránkach delíme cookies na:

  • Nevyhnutné cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky. Zahrňujú napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do zabezpečených častí našej webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré by sa dali použiť k marketingovým účelom alebo na zapamätanie toho, aké stránky používatelia na internete navštevovali.
  • Funkčné cookies používame k zlepšeniu fungovania webových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Taktiež nám dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov webových stránok, čo nám umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú súhrnné a anonymné.

POUŽÍVANÉ COOKIES

Webové stránky používajú tieto cookies:

PHPSESSID Technická cookie nutná pre prevádzku webu
hdyuz48 Technická cookie
_tz Technická cookie slúžiaca pre uloženie časovej zóny používateľa
_tz_d Technická cookie slúžiaca pre uloženie časovej zóny používateľa
mid Technická cookie pre reklamy
chart_oagatmi Technická cookie
messages Technická cookie
tv_stations Uložené stanice pre TV program
tv_types Uložené typy filmov pre TV program
tv_tips_order Uložené radenie TV tipov

ODMIETNUTIE COOKIES

Súbory cookies môžete nastaviť prostredníctvom nášho cookies banneru. Zmenu nastavení môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom odkazu trvalo umiestneného na webových stránkach tu.

Súbory cookies môžete taktiež úplne odmietnuť v nastaveniach svojho internetového prehliadača, alebo si nastaviť používanie len niektorých. Pokiaľ však použijete nastavenia prehliadača tak, že vypnete všetky cookies (vrátane nevyhnutných cookies), nemusí sa vám podariť získať prístup na webové stránky alebo do niektorých ich častí.

Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde je možné použitie cookies odmietnuť alebo zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Môžete tiež zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby Vás upozornil zakaždým, keď sa vám ponúkne súbor cookie. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

K dispozícii je taktiež mnoho aplikácií tretích strán, ktoré umožňujú blokovať alebo spravovať cookies. Môžete taktiež vymazať cookies, ktoré boli predtým uložené do Vášho zariadenia, vymazaním histórie prehliadania. Uistite sa, že v prípade, že tak urobíte, je zaškrtnutá možnosť vymazať cookies.

ODKAZY

Ďalšie užitočné informácie o súboroch cookies môžete nájsť na nasledujúcich internetových stránkach:

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak budete mať otázky týkajúce sa cookies, či všeobecne spracovania osobných údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Spoločnosť POMO Media Group s.r.o. je oprávnená Zásady cookies kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať.

Tieto Zásady Cookies sú platné a účinné od 23. marca 2023.

Reklama

Reklama