Reklama

Reklama

Kuratorium

(TV film)
  • angličtina Curatorium: A New Czech Generation
Dokumentárny / Historický
Česko, 2022, 92 min

Obsahy(1)

Měla protektorátní výchovná kampaň učinit z české mládeže vlastence, anebo zrádce? Den po atentátu na Heydricha vznikla na území protektorátu masová organizace Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. U zrodu této organizace stál ministr školství Emanuel Moravec a František Teuner. Cílem Kuratoria bylo podchytit výchovu české mládeže a vytvořit z ní povolnou část obyvatelstva, která bude věrná ideálům nacismu a politice Hitlerovy říše. Zároveň si její zřizovatelé slibovali, že omezí možný neblahý vliv rodičů na své potomky. Do aktivit této mládežnické organizace se zapojila podstatná část českých dětí a dospívajících. S odstupem bezmála osmdesáti let se ti, kteří touto organizací prošli, vracejí ve vzpomínkách do časů, kdy se o jejich převýchovu starali lektoři Kuratoria a jejich nacističtí poradci. Kladou si znepokojující otázku: Byli jsme tenkrát vlastenci, anebo zrádci? (Česká televize)

(viac)

Recenzie (14)

sportovec 

všetky recenzie užívateľa

Doslova na poslední chvíli se podařilo zachytit jednu z nejsmrdutějších kapitol krizového desetiletí 1938      1948. Bez jejího poznání nemůže být historický výklad našich novodobých dějin úplný. Hitler reprezentoval takovou koncentraci svinstva, že jen její důkladné poznání může odhalit skutečný dosah nacistického nebezpečí. Česká televize v tomto případě zaslouží mimořádné poděkování. ()

Mlle 

všetky recenzie užívateľa

Desítky let se o něm nemluvilo. Dávno dospělé, kdysi zneužité děti se bály, že se na ně, na jednotlivce, kteří se nechali zvráceným záměrem nadchnout pro bezesporu zajímavé aktivity, národ bude dívat s pohoršením. Ti, kteří už pobírali rozum a zapojovali se aktivně, snad trochu i oprávněně. Ale stydí se ti druzí… Druhá světová válka je, jako každá krize, visutým mostem pro lidské povahy. Někdo přejde na tu stranu, jiný na tu, někdo z něj shodí přítele a jiný skočí. V krizi se tříbí charaktery a lidé, pro které je norma překážkou, rychle odhazují zábrany. Ačkoliv je morálka člověku z největší části vrozená, z hlediska lidské činnosti jsme všichni tabula rasa. Co nás společnost naučí, přijímáme jako normální. Vrozená morálka nám zabrání (nebo u narušených jedinců nezabrání) škodit si navzájem (altruismus je mnohem silnějším pudem sebezáchovy, jak ostatně pěkně ukázal už Konrad Lorenz, sám nacista, jako ovšem tehdy mnozí dobří vědci). Ale teprve společnost souborně vytyčuje mantinely, podle kterých jako dobré nebo špatné vnímáme konkrétní jednotlivosti. Této schopnosti akulturace zneužívají zejména totality, ale i další režimy po celém světě – velká společnost se jinak než ovládáním člověka vést nedá. Funguje tak i naše společnost, která se jako totalita vůbec netváří. A tak se i dobří lidé, vychovaní v konkrétních schématech, dopouštějí činů, které dobré nejsou, v danou chvíli tak ale vypadají. V tomto ohledu jsme možná v dlouhodobém horizontu produktivnější než nacisté – a funguje to! Pod záminkou dobra a pomoci zabíjíme, ničíme a ještě z toho máme dobrý pocit (a když ne, tak předstíráme, že o nic nejde). Lidé posedlí sobeckými a chorobnými touhami žijí na každém místě světa a v každé generaci. Čím méně se před nimi společnost brání a čím méně prekážek jim staví do cesty, tím lépe se stávají vůdci. A tím více podle nich a podle jejich psychických problémů funguje celá společnost. V tomto modelu žijeme i dnes, kdy jsme minimalizovali společenské korekce, a v rámci soudobé akulturace je dokonce považujeme za špatnost a za přežitek. Jedním z takových lidí byl František Teuner. Duševně slabý, hloupý člověk posedlý vlastním úspěchem a ovládaný nízkými pudy. Jeho slova a činy zaznamenané v dokumentu jsou kopií chování řady důležitých lidí současnosti na manažerských a rozhodných pozicích, ale i mnoha zkrachovalých existencí, které od podobných extempore zdržuje jen vlastní lenost. Za válek se tito lidé chopí svých příležitostí obzvláště rychle. Pro správný náhled skutečností představených v dokumentu je dobré vědět, jak silná byla v dobách prvních desetiletí dvacátého století v Čechách i v Evropě obecně spolková činnost. Dobová intenzita spolkové pospolitosti přetrvávala až do padesátých let (i to je jeden z důvodů překvapivé úspěsnosti komunistických budovatelských aktivit). Sokol a další spolky byly důležitým základem společnosti, neméně jako rodiny. Čerpaly z pevného sepětí odhodlaného přesvědčení svých účastníků, s nimiž tvarovaly spojitý šik názorů a záměrů. Přesně toho chtěl využít Teuner. A kdyby se válka vyvíjela jiným směrem, on – malý, nicotný, hloupý a směšný – by svého cíle dosáhl. Pamatujme na to i dnes. Veverkův dokument je názornou ukázkou toho, jak dokumenty dělat. Jaký námět použít a jak pracovat s ním i s protagonisty. Skvělá práce na českém dokumentárním nebi! ()

Reklama

carl.oesch 

všetky recenzie užívateľa

Skvělé kometáře Mlle a Jungewolf. Ale zdůraznil bych jednu základní věc. Zatímco za první repubily byla celá řada i jenom tělovýchovných organizací (Sokol, Orel, DTJ, svoji organizaci měli i místní Němci), nástupcem Kuratoria byl ve skutečnosti ČSM. Jestli bylo kuratorium organizováno podle Hitlerjugend, pak ČSM se kromě oficiální ideologie, jiných symbolů a uniforem od něj a jeho velkého říšsko německého vzoru nelišilo. Je jenom malinká chybka, že tohle dostatečně důrazně v dokumentu nezaznělo. I když na druhou stranu - vlastně to není potřeba, myslícímu člověku tohle dojde samo. Bohužel, ona až děsivá podobnost mezi jednotlivými kroky, které představoval nástup Hitlera k moci v roce 1933 a nástupem komunistů k moci v roce 1948 (a tak trochu i dřív) je víc než zřejmá. Jednotná organizace mládeže jako ideologického a výchovného nástroje je naprosto zřejmá, ale je to jenom jedna ze zcela shodných "technik" - ani Hitler, ani komunisté neměli většinu v parlamentu, Hitlera jemnoval nemocný řišský prezident Hindenburg v domnění, že ho "zvládne" a ze strachu z komunistů, Gottwaldovi podlehl nemocný a vyčerpaný Beneš v domnění, že to taky zvládne na základě strachu o jednotné Československo (ale už bez Podkarpatské Rusi). V obou zemích odhlasovali nástup k moci obou (zmocňovací zákony resp. důvěra rekonstruované Gottwaldově vládě) v demokraticky zvoleném parlamentu i někteří tzv. demokratičtí poslanci (v Německu třeba tradiční katolická Centrum, u nás lidovci, sociální demokrati i část národních socialistů). V obou zemích se zmocnili jak justice, tak silových složek a nemilosrdně v nich zlikvidovali své odpůrce, řada z nich ale přešla ochotně na jejich . V obou vznikly jednotné odbory i jednotné profesní organizace, v obou se dojemně starali o pracující (dávno před ROH vytvořili nacisté KdF včetně "odborových" rekreací). V obou byla vytvořena jednotká kulturní ideologická linie, která zakazovala zvrhlé "západní" či "židovské" umění. Organizace mládeže nebo jednotná tělovýchova byly jenom jeden z mnoha společných znaků. Možná by tohle stálo za pozoronost nějakého dokumentaristy a otázkou je, že zatímco v Německu neexistovaly žádné tlaky a mocenské zájmy zvenčí, v Československu byl zájem Sovětského Svazu zřejmý.                P.S. A těm kteří začnou vyhlašovat nebo kňourat, jak jsou Češi zbabělý a bezcharakterní podnárod bych doporučil následující strohá fakta - počet členů NSDAP byl v poměru k počtu obyvatel donkonce o nějaké to procento vyšší, než počet členů KSČ, zatímco v Německu byla v Hitlerjugend prakticky veškerá mládež, v Kuratoriu polovina, v socialistcké éře Československa to bylo stejné, jako v Hitlerově Německu. To jsou fakta...kdo chce, má trpělivost a je schopen si fakta dát dohromady a do souvislostí k tomu dojde, kdo ne, bude jenom opakovat povrchní fráze a "stydět" se... ()

ChickenPate 

všetky recenzie užívateľa

Skvěle natočený dokument, který naplnil slova režiséra s scénáristy, kdy sliboval doposud nepublikované fotografie a záběry. Výpovědi přímých účastníků byly skvělým doplněním a je dobře, že někdo ještě stihl tyto vzpomínky zaznamenat. Jediná škoda je snad v tom, že nikdo neměl snahu získat přímé svědectví pamětníků dříve. ()

jungewolf 

všetky recenzie užívateľa

Vynikající dokument podrobně osvětlující tu nejvíc nebezpečnou snahu nacistů, hlavně bestie z RSHA R.Heydricha a K.H.Franka - kata českého národa o germanizaci "českomoravského prostoru" , jak to náckovské kreatury nazývaly. Snahu o indoktrinaci mladých nacismem a jejich poněmčení. ** Ve 12.minutě se mihne strojem napsaný seznam z 5.3.1941 o vystoupení MUDr. Františka Teunera z organizace ČNST-Vlajka, jsou tam uvedení i další, co z Vlajky vystoupili : např. Jaroslav Čermák, býv.vedoucí Svatoplukových gard (což byla další fašistická organizace, působící na sklonku první republiky, za druhé republiky a na začátku okupace, tj.za protektorátu), nebo Marie Pechová/Fechová? (je tam vidět překlep), býv.vedoucí Svazu žen, či Zdenko Vaněk, býv.vedoucí redaktor kulturní části deníku Vlajka. ** Objevem je, že se nacisté - rukou kolaborantů - v dubnu 1945, tj. na samém sklonku války pokusili neúspěšně o atentát na (už ne exilového, byl na Slovensku,pak na Moravě) prezidenta E.Beneše . Těm, kdo budou farizejsky "šokovaní" velkou účastí české a moravské mládeže v Kuratoriu musím připomenout, že ostatní tělovýchov.organizace(včetně mládežnic.oddílů) a dětské/mládežnic.organizace+oddíly byly nacisty v protektorátě rozpuštěny a jejich majetek zabavený. Ať to byly Dělnic.tělovýchov.jednoty (DTJ - v dokumentu zmíněné, za 1. a 2.rep.napojené na sociální demokraty) nebo Sokol (blízký nár.socialistic.straně a nár.demokratic.straně - od 1935 Národní sjednocení) nebo Orel (blízký lidovcům - ČSL) anebo různé skautské oddíly včetně toho, který vedl Jaroslav Foglar - Viz zmínka o časopisu Mladý hlasatel cca v první půlce dokumentu. Takže jednotlivé oddíly, aby mohly dál fungovat, tak přešly pod hlavičku Kuratoria. Podobně to probíhalo po únoru 1948, když komunisté postupně likvidovali nekomunistické organizace, případně je slučovali s těmi svými ....  . Bylo tam sice pár nepřesností, ale přesto : 5 * a 85 % . ()

Galéria (12)

Zaujímavosti (9)

  • Televizní premiéry 24. května 2022 se nedožilo 5 ze 7 respondentů. (Zdroj Ondřej Veverka a Rolling media s.r.o.)
  • Z Českého rozhlasu se po náročných rešerších podařilo dohledat téměř 12 hodin dobových rozhlasových přenosů z akcí Kuratoria. Ve snímku byl využit bohužel jen zlomek. (Zdroj Ondřej Veverka a Rolling media s.r.o.)
  • V rámci příprav, realizace a postprodukce projektu proběhla korespondence čítající více než 1 200 emailů, přičemž první byl odeslán 28. června 2018. (Zdroj Ondřej Veverka a Rolling media s.r.o.)

Reklama

Reklama