Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Sociálno-kritický dokumentárny film o minulých aj súčasných podobách pandémií, ktoré sa prehnali Slovenskom. Opierajúc sa o historické súvislosti, film sa zameriava predovšetkým na našu súčasnú spoločnosť. Vybraní relevantní odborníci, špičkoví vedci z rôznych oblastí sú garanciou interdisciplinárneho presahu filmu. Pomôže nám dôvera k odborníkom prekonať strach z neznámeho? (RTVS)

(viac)

Recenzie (1)

Autogram 

všetky recenzie používateľa

Také poohliadnutie za poslednými tromi dosť zvláštnymi rokmi s pandémiou Covidu. Dokument je sčasti pocitový a pomenej faktický, ale to nevadí, keďže v ňom nejde o samotnú pandémiu, ale o krízu dôvery. Chýba ešte dôkladné zhodnotenie, čo sa stalo, čo sa stať nemalo, ale už vieme, kto so svojimi mega nápadmi vyšiel z celej pandémie ako najväčší hlupák. Oslabenie dôvery ľudí k miestam, kam by ich dôvera mala smerovať a posilnenie dôvery k bludom sa nám ešte kruto vypomstí. –––– Videli ste už schému nanočipu z vakcíny Pfizer? ()

Reklama

Reklama