Reklama

Reklama

Epizódy(59)

Obsahy(1)

Podle legendy zachránila bohyně války před 1 000 lety nadvládu nebeské říše nad světem před králem démonů Rahu Ketu zvaným Hvězda Mosha. Bohyně války se ale cítila podvedena, a proto se vzbouřila proti Nebi. Byla však přemožena a za trest poslána do říše smrtelníků, kde měla v deseti reinkarnacích odčinit své chyby a změnit své kamenné (jadeitové) srdce na srdce z masa a krve. V devíti životech ale neuspěla a pokaždé zabila toho, kdo se jí snažil pomoci a kdo ji miloval.
V desátém životě přichází na svět jako Zhu Xuan Ji (Crystal Yuan) a její osudová láska jako Yu Si Feng (Yi Cheng). Poprvé se spolu potkají ve svých šestnácti letech a vznikne mezi nimi přátelství. Si Feng je ale ve své sektě potrestán za porušení pravidel a donucen nosit masku, která ho může v případě neopětované lásky zabít. Xuan Ji opouští svůj domov, aby trénovala bojová umění. O čtyři roky později se jejich osudy znovu propletou. Při společném cestování se na povrch vynořují obnovené vzpomínky z jejich minulých životů, které odhalují tajemství a spiknutí týkající se nejen jich, ale i tří říší – démonské, nebeské a smrtelné. Tato odhalení mají hluboký dopad na jejich vztah a vytvářejí nerovnováhu ve všech třech sférách.
Nezbývá než doufat, že láska přes mnohé předsudky, pletichy a nedorozumění přemůže nenávist a touhu po pomstě a desátý život bude pro bohyni války znamenat vykoupení. (Faramir)

(viac)

Recenzie (2)

Faramir 

všetky recenzie používateľa

Tak dlouhý seriál si zaslouží i dlouhou recenzi. Prozatím přidávám její první část... Hlavní hrdina Si Feng naprosto přesně naplňuje čtyři mužské archetypy C. G. Junga a R. Moorea. V prvé řadě je to Milovník. Nejde u něj jen o romantickou lásku a už vůbec ne o sex. Má v sobě potenciál prožívat všechny typy lásky – rodinnou, přátelskou, lásku k lidem obecně, věcem a hodnotám, v něž věří, k životu samotnému. Dobře vidí do lidí a bez větší námahy se orientujete v nejrůznějších sociálních situacích. Je velice smyslový a užívá si toho, co svět nabízí, ale nedělá to jen tak zbůhdarma, svými smysly se snaží objevit smysl života. Za druhé je to Bojovník. Není to jen hrdina, ale jeho vyzrálejší fáze. Ví, jak použít agresi, ale má vytyčený smysl života a ví, jaký má jeho existence na tomto světě význam. Vládne vnitřním klidem a rozvážností, díky které svou ničivou sílu používá s rozmyslem. Má schopnost adaptovat se na nejrůznější situace, ovládá umění minimalismu v životě, zbytečné věci nechává za sebou. Vládne i rozhodností a obratností, protože s bojem má hodně zkušeností, nenechá se pohltit strachem nebo zastrašit nepřítelem. Na rozdíl od hrdiny, který je loajální pouze sám k sobě a svým zájmům a hrdinskými činy se předvádí před ostatními. Si Feng uznání nepotřebuje, slouží někomu nebo něčemu, co je větší než on sám a dobře to ví. Třetí archetyp je Mág. Má vědění, které je jiným skryto. Jedná se o hluboké vědění a znalost nejrůznějších tajemství. Je také velmi hloubavý. Jestliže je Bojovník archetypem akce, Mág naopak reflektuje a přemýšlí třeba i nad smyslem mise. Je to tajnůstkář, své vědění neodhalí jen tak někomu. Je také alchymistou života, dokáže s ním dobře kouzlit. Rozumí spojení mezi světem spirituálním, lidským a přírodním, tedy říší nebes, smrtelníků a démonů. A nakonec je to Král. Drží vše pohromadě, má silnou vnitřní rovnováhu a nenarušitelnou integritu. V mnoha kulturách je král považován za spojku mezi nebem a zemí, což se na závěr v případě Si Fenga potvrdí. Není ale samolibým centrem světa, kolem kterého se vše točí a vše se mu přizpůsobuje. Naopak má v sobě sílu, která vytváří řád z chaosu. Je vyrovnaný a rozhodný, ochraňuje svůj kmen a zajišťuje, aby řád, který nastoluje, platil pro všechny. ()

mmatuli 

všetky recenzie používateľa

Celkový dojem dobrý, podobné s Ashes of love. Hlavní hrdina teda trpí od začátku do konce, mohl by si založit krevní banku. Všichni herci sympatičtí, hlavně démoni,snad jen Bailing je na odstřel. ()

Reklama

Reklama