Reklama

Reklama

Kapitál v 21. storočí

  • Česko Kapitál v 21. století (festivalový názov) (viac)
Trailer 1
Francúzsko / Nový Zéland, 2019, 103 min

VOD (1)

Obsahy(1)

Dokumentárny film o vzťahu medzi bohatstvom a mocou, ktorý skúma, prečo jednostranné hromadenie kapitálu spôsobuje prehlbovanie sociálnych nerovností a úpadok demokracie, ktorú nahrádza oligarchia. S pomocou popredných svetových ekonomických expertov skúma vývoj kapitalizmu a jeho slabiny od francúzskej revolúcie cez svetové vojny až po súčasný vzostup nových technológií. (RTVS)

(viac)

Reklama

Reklama