Reklama

Reklama

Století sexuální výchovy

(TV film)
  • Česko Pobavme se o sexu – Sto let sexuální výchovy (festivalový názov) (viac)

Obsahy(1)

Série popisuje 100 let společenských změn viděných optikou sexuální výchovy. Dějiny sexuální výchovy ve 20. století jsou dokonalým zrcadlem velkých společenských zvratů, k nimž došlo v celé společnosti – ať už jde o sociální, politické, ekonomické, nebo technologické změny – a našich neustále se vyvíjejících postojů ke vztahům a sexualitě. Od počátku západní civilizace bylo hlavním účelem sexuální výchovy udržet stávající mocenské struktury. Církev a stát ji využívaly k získání kontroly nad lidmi a jejich soukromým životem a k udržení patriarchálních mocenských struktur. Těmto konzervativním strukturám nyní čelí progresivní osvícenští průkopníci se svými zbraněmi, jakými jsou necenzurovaný přístup k informacím, technologický a vědecký pokrok, politické převraty nebo nové, alternativní životní styly vyzkoušené v praxi a zpochybňující status quo. (Canal+)

(viac)

Galéria (5)

Súvisiace novinky

Reklama

Reklama