Reklama

Reklama

Skupinka Římanů sedí u ohně. Spartakus je přepadne a obere o zbraně, zbroj i zásoby. Zjistí, že nejsou Crassovi – jejich znak patří Pompeovi. Do tábora přijíždí Naevia s hlavou Crixe. Crassus tak posílá Spartakovi vzkaz, jak dopadnou ti, kteří se mu postaví. Násir zjišťuje, že zahynul i Agron. Od jihu se k nim blíží Crassovy legie, od severu nečekaně přijíždí Pompeius. Římané mučí otroky, ale nikdo nepromluví. Tiberius zabil Kantaru, která viděla znásilnění Kory… Pompeius posílá vyslance – chce se setkat s Crassem. Navrhuje setkání na neutrální půdě s 20 vojáky na každé straně. Crassus tam nechce jet sám, aby to nevypadalo, že je v podřízené pozici. Caesar navrhuje vyslat Tiberia… Tiberius s vojáky jede za Pompeiem. Místo něj tam je Spartakus. Všechny vojáky i Tiberia zajmou. Ukáže se, že Caesar celou dobu věděl, že voják, který přišel pozvat Crasse na schůzku, je jedním ze spartakových lidí a že záměrně poslal Tiberia na smrt jako odplatu za Koru a Kantaru… Spartakus chce uspořádat hry na počest padlých a pro útěchu těch, kteří přežili. Naevia chce zabít Tiberia osobně… Agron není mrtvý. Je mučen v Crassově táboře. Crassus ho nechá přibít na kříž. Za Crassem dorazí poselstvo od Pompeia, ale bez Tiberia. Tak zjistí, že Tiberius padl do léčky. Crassus obviňuje Caesara, že to musel vědět – Caesar to popírá. Crassus věří, že Tiberius žije. Chce, aby za Spartakem vyrazil Caesar. Tiberius a vojáci jsou drženi v zajetí. Domlouvají se, že nebudou bojovat, aby Spartakovým lidem neudělali radost. Přijde za nimi Kora. Tiberius ji přemlouvá, aby mu pomohla, že na ni otec stále myslí. Ona mu říká, že se za ním přijde podívat po setmění – na to, jak zemře. Hry se daří a Římani jsou zabíjeni na počest padlých Crixových lidí. Naevia čeká na Tiberia. Caesar přichází s nabídkou mužů výměnou za Tiberiův život. Naevie přichází do arény bojovat s Tiberiem. Porazí ho, ale když mu chce setnout hlavu, Spartakus oznámí, že Crassus chce vyměnit Tiberia za 500 vojáků. Rozhodnout má Naevie… (TV Prima)

(viac)

Recenzie (1)

Galéria (18)

Zaujímavosti (1)

  • V této epizodě uspořádá Spartakus (Liam McIntyre) gladiátorské hry na počet padlého bratra Crixa (Manu Bennett). Historicky je toto pravda, Spartakus donutil 30 římských vojáků bojovat jako v aréně na počest Crixa. (PatrikP4)

Reklama

Reklama