Reklama

Reklama

Obsahy(1)

Nový barevný dokumentární film režiséra Čeňka Duby nás, zavádí na IV. Světový festival mládeže a studentstva, uspořádaný v hlavním městě Rumunské lidové republiky Bukurešti, v srpnu roku 1953. Pestrá jsou vystoupení tanečních, hudebních a pěveckých souborů mládeže i sólové výstupy mladých umělců z celého světa. Vážná jsou slova mladých lidí, pronášená na zasedáních, vážná svou rozhodností pro mír na celém světě a pro sjednocení všech lidí proti válce. Jako v kaleidoskopu sledujeme tu krásu mládí, radost mladých lidí, hochů i dívek, kteří sem přišli z celého světa, aby zde uzavřeli trvalá přátelství bez rozdílu rasy a náboženství a v jednom znamení ve znamení míru na celém světě. (Filmový přehled)

(viac)

Recenzie (1)

ripo

všetky recenzie užívateľa

„Za mír a přátelství" — v tomto znamení zahájil IV. Světový festival mládeže a studentstva předseda presidia Národního shromáždění Rumunské lidové republiky Dr Petru Groza. Po Praze, Budapešti a Berlínu to byla Bukurešť, kde se v létě r. 1953 sešla opět mládež z celého světa, aby zde ještě více upevnila svá dřívější přátelství a navázala přátelství nová. Není a nemůže být míru bez skutečného přátelství. Nemůže však být skutečného přátelství bez předcházejícího vzájemného, upřímného a čestného poznání. Od okamžiku, kdy se lidé poznají, kdy nabývají přesvědčení vzájemné důvěry, od tohoto okamžiku začíná přátelství, které je jedním ze základních pilířů míru. Světové festivaly mládeže, jak nás o tom celou svou náplní přesvědčily, jsou právě tím vhodným místem vzájemného poznávání. Jsou místem nejen výměny názorů, myšlenek, ale jsou také místem, kde silnější podávají pomocnou ruku slabšímu, kde zkušenější předávají své poznatky méně zkušeným v boji za svobodu. Světové festivaly mládeže jsou nejlepší cestou, kterou mladí lidé nastoupili k vzájemnému poznání a tím i k stálému upevňování světového míru, jak nás také o tom přesvědčuje film „Setkání v Bukurešti". Filmový přehled 11/1954 ()

Reklama

Reklama