Reklama

Reklama

Kňazi v uniformách

(TV film)
všetky plagáty
Dokumentárny
Slovensko, 2023, 52 min

Réžia:

Marek Poláček

Obsahy(1)

V roku 2003 zriadil pápež Ján Pavol II. Ordinariát ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Táto špeciálna diecéza pokrýva celé Slovensko. Biskup – ordinár a takmer 70 kňazov zabezpečujú duchovnú službu v armáde, vo väzniciach, v policajnom a hasičskom zbore, v horskej službe a na finančnej správe. Príbehy siedmich kňazov sú sondou do pôsobenia Ordinariátu na miestach, kde sa človek za bežných okolností nedostane. (RTVS)

(viac)

Reklama

Reklama